Tutorització i seguiment de les pràctiques

Per a la realització de les pràctiques els estudiants compten amb un tutor de l’entitat col·laboradora i un tutor acadèmic de la universitat. El tutor de centre serà una persona vinculada a l’entitat d’acolliment, responsable directe de la marxa i supervisió de les activitats de l’alumne en la seva institució, amb experiència professional i amb els coneixements necessaris per realitzar una tutela efectiva. El tutor acadèmic, serà un professor del Grau de Criminologia, responsable de facilitar el procés d’acolliment de l’alumne en la institució de pràctiques i realitzar el seguiment de la seva evolució durant el seu desenvolupament mitjançant seminaris i tutories grupals.