Convocada la reunió de la Comissió Mixta

S’ha convocat una reunió de la Comissió Mixta del Grau en Criminologia pel pròxim dijous 30 de març del 2017, de 15:30h a 17:30h, amb el següent ordre del dia: aprovació de l’acta de la sessió anterior (totes les actes disponibles aquí), informe del coordinador sobre el desenvolupament del segon semestre i sobre el desenvolupament del pla de millores de la titulació, informe dels delegats sobre el desenvolupament del curs, graduació de la 5ª promoció (2013-2017), i torn obert de paraules.