Inscripcions obertes als nous tallers d’ocupabilitat i emprenedoria social amb reconeixement de crèdits

Aquest curs acadèmic s’ha desenvolupat a la UAB una oferta formativa en ocupabilitat i emprenedoria social i col·laborativa amb reconeixement acadèmic de crèdits ECTS. Aquests tallers han estat dissenyats pel Servei d’Ocupabilitat per dotar l’alumnat de la Universitat de competències transversals que millorin la seva ocupabilitat i el facin més competitiu en el món professional. Hi ha tres tallers programats amb la inscripció oberta, cadascun amb 25 places disponibles que s’adjudicaran per ordre d’inscripció: Prevenció de riscos laborals, Emprenedoria social i col·laborativa, i Emprendre des d’una mirada social. Més informació i inscripcions al web del Servei d’Ocupabilitat de la UAB.