Comissió Mixta del Grau en Criminologia

S’ha convocat una nova reunió de la Comissió Mixta del Grau en Criminologia pel proper 19 d’abril de 2018, a les 15:30h. La comissió es reuneix de manera ordinària una vegada per semestre amb l’objectiu de valorar conjuntament el funcionament de la titulació i prendre els acords adients per garantir la seva eficàcia. Per tant, qualsevol aspecte que considereu que calgui abordar a la comissió el podeu posar en coneixement dels vostres delegats de curs. Si voleu saber quins temes s’han tractat en les anteriors comissions, podeu donar un cop d’ull a les actes publicades.