Organitzat el webinar “Confinamiento, victimización y apoyo a las víctimas”

La Societat Catalana de Victimologia i l’àrea de Dret penal i criminologia de la UAB organitzen per aquest dimarts el webinar “Confinamiento, victimización y apoyo a las víctimas”. El suport utilitzat serà Microsoft Teams.

Més informació

Oferta laboral per a graduats en Criminologia

Ahir es va publicar una Oferta del Departament de Justícia (ref. núm. JUS/130/2020),  per cobrir els serveis bàsics o essencials generats per la crisi sanitària del COVID-19 a Institucions penitenciàries. L’oferta fa referència al servei de classificació, alguna de les funcions són revisar, avaluar i resoldre les propostes de classificació en grau de tractament, de permisos de sortida i de destinació dels interns/es dels centres penitenciaris de Catalunya.