Sessio informativa alumnat de Criminologia (segon i tercer)

PROGRAMES DE MOBILITAT, MENCIONS I PRÀCTICUM, TFG

Actualitzat!!!  :   Vídeo de la sessió

Dia: Dijous, 22 Octubre, 16-17,30 Hores

Programa

16 hores: Apertura de la sessió (Josep Cid, Coordinador del Grau)

16.05 hores: Informació sobre programes de mobilitat (Prof. Noelia Igareda, Vicedegana de Mobilitat)

16,25 hores: Informació sobre Mencions de quart i Pràcticum (Profs. Arantzxa Hernaez i Helena Mulero, Coordinadores de Pràcticum)

16,45 hores: informació sobre TFG (Prof. Ainoa Torrado, coordinadora TFG)

17-17,30 hores: Preguntes.

Link per unir-se a la reunió