Beques per a la recerca, estudis i anàlisis en l’àmbit de la justícia

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, del Departament de Justícia, ha obert una convocatòria de beques per a la realització de projectes d’investigació.

La finalitat d’aquestes beques és subvencionar projectes de recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de les mesures penals, la reinserció i l’atenció a la víctima, l’Administració de justícia, el dret civil català, l’ordenament jurídic i la ciència forense.

 

Podeu consultar les bases reguladores i la convocatòria publicades al DOGC.

El darrer dia hàbil per presentar les sol·licituds és el 21 d’octubre de 2021.

Més informació

Sessió Inaugural del Grau de Criminologia Curs 2021-2022

Sessió Inaugural del Grau de Criminologia Curs 2021-2022

“La epidemiología de la violencia sexual en España” a càrrec de Prof. Dr. Antonio Andrés-Pueyo, catedràtic de Psicologia de la Universitat de Barcelona i membre del Grup d’Estudis Avançats en Violència (GEAV)

Dijous 7 d’octubre de 2021 de 12h a 13:30h
Aula Magna, Facultat de Dret

Cartell

 

Jornada sobre aplicació de la realitat virtual en violència de gènere

El dimecres  13 d’octubre a les 9.30 h, el CEJFE presenta la jornada en línia

 L’aplicació de la realitat virtual en la rehabilitació dels agressors en violència de gènere als centres penitenciaris

 

Es presentarà la investigació: El projecte V-Respect.Me en el Programa de violència de gènere als centres penitenciaris, que s’ha dut a terme a dos centres penitenciaris de Catalunya. Hi participaran professionals especialitzats en l’aplicació de tècniques de realitat virtual en el cap de la salut i la psicologia i en el tractament dels autors d’aquest tipus de delictes.

 

Us enviem, adjunt, el programa de la sessió doncs pensem que pot ser tant del vostre interès com del dels vostres alumnes.

 

Us demanem, doncs, que en feu difusió entre aquests perquè també s’hi puguin inscriure.

Podeu formalitzar la vostra inscripció gratuïta fins el 7 d’octubre. El dia abans de la sessió enviarem a les persones inscrites l’enllaç per accedir al Zoom.

Més informació

 

 

 

Concurs per la contractació d’un ‘Tècnic especialista de Suport a la Recerca

Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la contractació temporal de PAS de finançament específic – Tècnic especialista de Suport a la Recerca –, amb destinació al Departament de Ciència Política i Dret Públic.

Més informació

 

 

 

Vull ser mosso/a d’esquadra però com ho puc aconseguir?

Vull ser mosso/a d’esquadra però com ho puc aconseguir?

A continuació trobaràs alguns dels requisits que cal complir i les diferents proves del procés d’oposició. Molta sort!

 

 

Estàs acabant el Grau en Criminologia i no saps si continuar estudiant?

Estàs acabant el Grau en Criminologia i no saps si continuar estudiant?

Aquí et deixem alguns consells i informació sobre alternatives de formació post-universitària que pot resultar-te útil per decidir-te.

 

 

Pràctiques extracurriculars i voluntariats

Creus que fer pràctiques o voluntariats t’ajudarà en la teva inserció professional?

Vols fer pràctiques extracurriculars o algun voluntariat però no saps com?

T’expliquem algunes opcions que existeixen a la UAB.

Us animem a enviar-nos les vostres preguntes en relació a la formació o la ocupació dels criminòlegs i criminòlogues al correu practiques.criminologia@uab.cat.

 

Projecte de mentoria ocupacional

Des del pràcticum del Grau de Criminologia, les alumnes Mercè Ferrando i Irene Medel estan duent a terme un projecte de mentoria ocupacional dirigit als alumnes de 2n curs del Grau.

L’objectiu del projecte és donar resposta als dubtes i les inquietuds que pugui tenir l’alumnat tant pel que fa els estudis del Grau de Criminologia com pel que fa el seu futur formatiu i laboral.

Per recollir els dubtes i les inquietuds de l’alumnat, es va animar als i les estudiants de 2n de Criminologia a respondre un qüestionari sobre els seus interessos formatius i professionals. Els resultats d’aquest qüestionari es poden consultar a en el següent document.

A més del qüestionari, qualsevol alumne del Grau que tingui preguntes en relació a la formació o la ocupació dels criminòlegs i criminòlogues pot formular-les al correu practiques.criminologia@uab.cat

Les respostes als dubtes i les inquietuds de l’alumnat rebudes tant a través del qüestionari com del correu electrònic s’aniran publicant periòdicament en aquest espai. 

 

 

Avaluació de CerclesCat

El dimecres 28 d’abril a les 9.30 h, el CEJFE presenta la jornada en línia Avaluació de CerclesCat: Eficàcia del programa d’intervenció comunitària amb delinqüents sexuals d’alt risc

per prevenir la reincidència.

Debatrem sobre aquest model d’intervenció basat en la justícia restaurativa, avaluarem l’eficàcia del programa, com reduïm el risc de reincidència sexual i si es pot aconseguir la desistència.

 

Us trametem, adjunt, el programa de la sessió.

 

Podeu formalitzar la vostra inscripció gratuïta fins el 26 d’abril. El dia abans de la sessió us enviarem l’enllaç per accedir al Zoom.

Sessió informativa per l’alumnat de Criminologia

ERASMUS, TFG, MENCIONS I PRACTICUM

21 ABRIL 2021 (16-17,30 HORES)

Presentació de la sessió

Josep Cid (Coordinador del Grau)

Els programa Erasmus i altres programes de mobilitat

Noelia Igareda (Vicedegana de Mobilitat i coordinadora del Doble Grau de Criminologia+Dret)

Mencions

Josep Cid (Coordinador Grau)

Pràcticum

Arantxa Hernaez i Esther de la Encarnación (Coordinadores del Practicum d’Execució Penal)

Helena Mulero (Coordinadora del Practicum de Prevenció i Seguretat)

TFG

Ainoa Torrado (Coordinadora del TFG)

Link per unir-se a la sessió https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWNhY2VhY2QtZjVlNC00YzgxLTg0ZjgtNzZkMzZlMWNmYzIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%22be0294fb-4168-4ae4-83b4-ed8b07460246%22%7d