Projecte de mentoria ocupacional

Des del pràcticum del Grau de Criminologia, les alumnes Mercè Ferrando i Irene Medel estan duent a terme un projecte de mentoria ocupacional dirigit als alumnes de 2n curs del Grau.

L’objectiu del projecte és donar resposta als dubtes i les inquietuds que pugui tenir l’alumnat tant pel que fa els estudis del Grau de Criminologia com pel que fa el seu futur formatiu i laboral.

Per recollir els dubtes i les inquietuds de l’alumnat, es va animar als i les estudiants de 2n de Criminologia a respondre un qüestionari sobre els seus interessos formatius i professionals. Els resultats d’aquest qüestionari es poden consultar a en el següent document.

A més del qüestionari, qualsevol alumne del Grau que tingui preguntes en relació a la formació o la ocupació dels criminòlegs i criminòlogues pot formular-les al correu practiques.criminologia@uab.cat

Les respostes als dubtes i les inquietuds de l’alumnat rebudes tant a través del qüestionari com del correu electrònic s’aniran publicant periòdicament en aquest espai.