Concurs per la contractació d’un ‘Tècnic especialista de Suport a la Recerca

Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la contractació temporal de PAS de finançament específic – Tècnic especialista de Suport a la Recerca –, amb destinació al Departament de Ciència Política i Dret Públic.

Més informació