JUSTA-MENT Apostant per la Justícia Restaurativa – II JORNADA

2 de juny de 2022 (de 16 a 19 hs)

Aula Magna
Facultat d’Educació social i Treball social Pere Tarrés
C/Santaló, 37, Barcelona (amb inscripció)

<< Programa >>

Violència vicària.La protecció dels i les menors víctimes de violència masclista

26 de maig de 2022

La Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista defineix la violència vicària com qualsevol tipus de violència masclista exercida contra els fills i filles amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare.
Per la manera com s’instrumentalitza als fills i filles per infringir dolor i augmentar el control cap a les dones, es diu que aquesta és una de les formes més extremes i brutals que adopta la violència masclista. Des de la manipulació dels infants per seguir controlant i exercint poder sobre la mare, a vegades fent que es posicionin contra ella, a lluites judicials per aconseguir custòdies després del divorci o, fins i tot, l’assassinat dels fills i filles.
Un dels moments clau on es produeix aquesta violència és quan la parella s’ha dissolt o està separada i durant el règim d’estades amb el progenitor que no en té la guarda. Per això es reclama que hi hagi una bona comunicació i coordinació entre els jutjats penals i de família, fet que actualment genera alguns problemes i situacions perilloses pels menors.
En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Catalunya, ha aprovat un decret llei per protegir la vida i la seguretat dels infants i adolescents en els casos de violència vicària. S’han modificat els articles del Codi civil català sobre la guarda, les estades i comunicacions dels menors, establint que els progenitors amb indicis fonamentats d’haver comès actes de violència familiar o masclista tindran prohibides les estades, les visites i les comunicacions amb els seus fills i filles; també si el progenitor es troba en un procés penal per atemptar contra la vida, la integritat física o moral, la llibertat o indemnitat sexual de l’altre progenitor o els fills, i també en els casos que aquest estigui a presó pels mateixos delictes.
Aquesta jornada pretén ajudar a reconèixer aquesta violència per poder-la prevenir. Es presentarà una recerca que ha estudiat com millorar les mesures de protecció existents pels menors víctimes de violència masclista i la seva proposta de reformes per augmentar la seguretat dels infants. També es coneixerà més com afecta als infants la violència que pateixen i, específicament, com es gestionen aquests casos en seu judicial i en les visites parentals supervisades dels Punts de Trobada.

Més informació e inscripcions

Informació sobre inscripcions CEJFE

Jornada sobre la prevenció de les violències masclistes mitjançant el disseny ambiental

Aquesta jornada, que té l’objectiu principal de donar a conèixer experiències sobre com prevenir les violències masclistes per mitjà del disseny ambiental. Al llarg d’un matí s’alternaran les explicacions teòriques amb pràctiques que s’han portat a terme a ciutats, tant d’àmbit nacional com internacional, i en àrees com la mobilitat o l’oci nocturn.

Aquesta activitat està finançada pel Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere i s’ha organitzat en col·laboració amb l’Associació Catalana per a la Prevenció de la Inseguretat a través del Disseny Ambiental (ACPIDA).