Graduació de la 10ª promoció del Grau de Criminologia (2018-2022)

El dia 17 de juny de 2022 es va celebrar, presidit pel degà de la Facultat de Dret, l’acte de graduació de la 10ª promoció del Grau de Criminologia (2018-2022). Les madrines de la graduació van ser les professores Helena Mulero i Esther de la Encarnación. I com a representat dels alumnes van parlar els graduats Carlos Giménez, Cristian Margalef i la graduada Andrea Román. Desprès de l’atorgament del diploma i de la imposició de la banda, el degà  va dedicar unes paraules d’acomiadament als nous graduats i es va procedir a compartir una copa de cava entre els graduats, les seves famílies i el professorat.

La facultat desitja el major èxit als nous graduats