Seminari La prevenció ambiental de la inseguretat. Experiències locals

Seminari “La prevenció ambiental de la inseguretat. Experiències locals.”
Primer seminari CPTED a Catalunya.

Dijous, 17 de novembre de 2022
9h a 18h

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial
Audiovisual de Terrassa. ESEIAAT
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
C/ Colom, 1-11, Terrassa

Més informació