Presentació del llibre «Mujeres y penas alternativas a la prisión. Una mirada con perspectiva de género»

Presentació del llibre «Mujeres y penas alternativas a la prisión. Una mirada con perspectiva de género» de la Dra. Cristina Vasilescu, investigadora Margarita Salas, que tindrà lloc el proper dia 12 d’abril, a l’Aula Magna

Més informació

Demanda de voluntaris pel Projecte Cerclescat

Elprograma CerclesCat busca persones voluntàries motivades en participar en un projecte de seguretat ciutadana. 

CerclesCat, impulsat en col·laboració pel Departament de Justícia i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat, té com a objectiu proporcionar suport i supervisió per a la integració social i per la prevenció de la reincidència de persones en règim obert i en llibertat condicional condemnades per un delicte d’agressió sexual.   

Un dels elements més importants del programa és la participació de persones voluntàries que ofereixen suport a la persona que va cometre el delicte sexual i són coordinades i supervisades per un/a professional.

 Perfil del VOLUNTARIAT: 

●Ser major d’edat

●Creure en la Justicia Restaurativa

●Disposició a treballar en equip sota supervisió professional

●Disponibilitat de 4 hores setmanals aproximadament

●Previsió de participació: 18 mesos

 Contacte: voluntaris.cerclescat.dj@gencat.cat

Més informació

Sessió informativa sobre el curs de quart del Grau de Criminologia

El proper divendres 14 d’abril, de 12 a 13,30 hores, portarem a terme una sessió informativa sobre el curs de quart del Grau de Criminologia. Les qüestions tractades seran:

  • Mencions (Prevenció i Seguretat i Execució Penal)
  • Pràctiques
  • TFG

La sessió es realitzarà a la Sala d’Actes de la Facultat de Dret.