La diversitat en un centre penitenciari

“L’experiència d’interns de Quatre Camins”

6 de novembre│ d’11 a 13 h
Sala Comtec, a la 2ª planta de la Biblioteca deComunicació i Hemeroteca General de la UAB.

Més informació