R des de Zero

Des del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) s’està oferint un curs introductori a R, dissenyat per als qui no tenen cap coneixement previ d’aquest programa o o que han desistit de fer-lo servir degut a la seva complexitat. Aquest curs presencial, tindrà lloc a inicis del curs 2024-2025.

Considerant la vinculació que hi ha entre el CED i el grau que coordineu, i per l’interès particular que aquesta formació pot tenir per a l’estudiantat, hem decidit oferir el curs amb una matrícula molt reduïda (50€) per a estudiants vinculats al vostre departament o al departament de ciències polítiques (el preu del curs per a no estudiants és de 300€). Cal esmentar que el Marc Ajenjo i l’Anna Turu, docents del grau de Criminologia, seran els professors que impartiran el curs.

Esperant que sigui del vostre interès, us agrairem que feu difusió d’aquest missatge tant entre l’estudiantat i els docents.

El cost per a alumnes de Criminologia és de 50€

Registre: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMeZImvrXLtQtcAbY-7UhuOC8-k2EHE1-ehxHBrMVV3VvV0g/viewform

R des de Zero

El programa R és una eina potent i gratuïta per l’anàlisi estadístic que figura entre les més utilitzades perquè compte amb les mateixes o millors funcionalitats que altres programes estadístics de pagament. No obstant això, R també és reconegut per la seva dificultat que fa que moltes persones desisteixin. Així que si no has treballat mai amb R i vols iniciar-te, has fet un curs i has desistit o fas servir altres paquets i vols fer la transició cap a R, aquest curs és per tu. Anna i Marc, docents amb molta experiència en l’ensenyament de programes estadístics, t’ensenyaran R d’una forma senzilla perquè puguis adquirir els coneixement bàsics d’aquesta eina.  Més info