Entradas de] admin

Becas de colaboración destinadas a estudiantes universitarios para realizar tareas de investigación en departamentos universitarios

Plazo de presentación de solicitudes:PRÓXIMA APERTURA el 08 de junio de 2023 hasta el 19 de septiembre de 2023 https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/grado/becas-colaboracion.html El grupo de investigación Laboratori Humà https://webs.uab.cat/labhuma/ está abierto a recibir candidaturas de alumnado del grado de Criminología y del doble grado.  En estos momentos tienen en marcha el siguiente proyecto: https://webs.uab.cat/estudiabcd/ El alumnado interesado y que […]

Fundesplai impulsa el projecte de mentoria social Hedera

Recordes com va ser pensar, decidir i fer el pas d’anar a la universitat? Hi ha joves que tenen més difícil que altres accedir als estudis superiors per la seva situació social, personal, cultural o econòmica. Per tal d’acompanyar-los i facilitar-los el pas cap als estudis superioris, si així ho desitgen, Fundesplai impulsa el projecte […]

ESC Summer School

The ESC Summer School works to bring together doctoral students of the ESC with students from other universities which provide doctoral degrees in forensic science or criminology for a short, cross-disciplinary session filled with opportunities to learn new information, practice their communication skills, and gain new skills which will facilitate personal and career growth. The […]

Taxa de reincidència penitenciària 2020

Taxa de reincidència penitenciària 2020. Avaluació de política pública. 25 d’abril de 2023. Aquesta jornada està plantejada com a presentació de la cinquena edició de la sèrie d’investigacions sobre la taxa de reincidència penitenciària d’adults que va començar a Catalunya amb l’estudi de les persones que van ser excarcerades l’any 1987 i se’ls va fer […]

Demanda de voluntaris pel Projecte Cerclescat

Elprograma CerclesCat busca persones voluntàries motivades en participar en un projecte de seguretat ciutadana.  CerclesCat, impulsat en col·laboració pel Departament de Justícia i gestionat per la Fundació Salut i Comunitat, té com a objectiu proporcionar suport i supervisió per a la integració social i per la prevenció de la reincidència de persones en règim obert i en llibertat […]