Pràctiques curriculars a les policials locals

Dins la Menció en Prevenció i Seguretat hi ha diverses places de pràctiques externes a policies locals de Catalunya. Algunes de les places ocupades el curs 2015-16 per alumnes de quart són les de la Policia Local de St. Fost de Campsentelles o la Policia Local de Polinyà que ha explicat aquesta col·laboració a la seva pàgina web.

Els alumnes de quart de Criminologia, el Sergio Resina i l’Olivia Torres, participen en un projecte de “Anàlisi de la percepció d’inseguretat al Nucli Històric de Manresa”

El Sergio i l’Olivia presenten a la policia local de Manresa els resultats del seu estudi sobre percepció d’inseguretat al nucli històric de la ciutat. Durant les seves pràctiques s’han ocupat de conèixer les opinions dels veïns envers el seu barri, l’estat de les instal·lacions, la confiança en la policia i el seu historial de victimització, factors tots ells clau per entendre la por al delicte i trobar solucions adients a les necessitats detectades.

Els alumnes del pràcticum de Criminologia, el Xavier Morante i l’Oriol Pouy, participen en el projecte “Compromís de barri” de l’Ajuntament de Rubi.

L’Oriol i el Xavi assisteixen a la presentació de la segona fase del projecte “Compromís de barri”. Durant les seves pràctiques ells s’han ocupat de realitzar l’avaluació de la primera fase i han entrevistant als participants implicats per conèixer la seva satisfacció.