Els alumnes de quart de Criminologia, el Sergio Resina i l’Olivia Torres, participen en un projecte de “Anàlisi de la percepció d’inseguretat al Nucli Històric de Manresa”

El Sergio i l’Olivia presenten a la policia local de Manresa els resultats del seu estudi sobre percepció d’inseguretat al nucli històric de la ciutat. Durant les seves pràctiques s’han ocupat de conèixer les opinions dels veïns envers el seu barri, l’estat de les instal·lacions, la confiança en la policia i el seu historial de victimització, factors tots ells clau per entendre la por al delicte i trobar solucions adients a les necessitats detectades.