Observatori d’inserció professional de l’ACC

Des de l’any 2004 – quan es van posar en marxa les llicenciatures de segon cicle en Criminologia – milers d’estudiants s’han llicenciat en Criminologia a l’estat Espanyol. Segons dades de l’ACC, es calcula que a Catalunya existeixen més de 800 llicenciats. Tot i que es disposa de poca informació sobre quines han estat les seves trajectòries professionals, se sap que es tractava d’un perfil majoritari d’estudiant que procedia d’una titulació anterior (dret, psicologia, sociologia, educació social o periodisme, fonamentalment) o de formacions no reglades en seguretat i prevenció. Les seves motivacions principals per estudiar criminologia eren l’especialització i l’obertura de noves oportunitats de promoció laboral, sovint, dins dels seus propis àmbits de treball (presons, forces i cossos de seguretat de l’estat, fonamentalment). Leer más

ACC, AICC i professors de criminologia compareixen davant el parlament de Catalunya per defensar la creació del Col·legi oficial de criminòlegs

El president de l’ACC, el Sr. Cuaresma, acompanyat d’altres membres de l’ACC, de professors de criminologia i de representats de l’Associació Interuniversitària de Criminologia, va comparèixer el passat 14 de novembre de 2013 davant la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya per tal de fer una defensa pública de la utilitat social de la criminologia com a professió. Els grups parlamentaris es van manifestar a favor de la necessitat de potenciar la incorporació laboral dels criminòlegs i van mostrar el seu recolzament per la futura creació del col·legi oficial de criminòlegs de Catalunya. [+]

Observatori de graduats

L’anàlisi de la inserció laboral dels titulats superiors és una eina que permet disposar de més informació per triar els professionals més adients i per conèixer la situació del mercat de treball en funció dels estudis universitaris. La UAB, des del 1997 , produeix informes a través de l’Observatori de Graduats. [Informe llicenciatura criminologia, promoció 2006-2008 ]

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) també disposen de publicacions i informes sobre la inserció laboral dels titulats superiors. [+]

Els coordinadors dels estudis de criminologia defensen la inserció professional dels criminòlegs

Durant l’any 2012 els coordinadors dels graus de criminologia de Catalunya van mantenir reunions amb els responsables del Departament d’Interior, del Departament de Justícia, i de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb l’objectiu de compartir informació sobre les competències professionals dels titulats en criminologia en cadascun dels àmbits professionals i sobre els reptes que s’han de superar per tal de facilitar la incorporació dels titulats. Leer más

Màsters i postgraus d’especialització professional

Finalitzat el grau, es recomanable realitzar estudis d’especialització per tal d’anar dissenyant un currículum individualitzat coherent i realista amb la trajectòria professional que es desitja. A continuació facilitem informació sobre másters i postgraus que es poden realitzar per aprofundir en diferents àrees d’interès criminològic. El document inclou universitats dintre i fora de Catalunya [doc]. Diverses institucions convoquen anualment beques i ajudes per la realització de formació de postgrau a l’estranger. El Servei de Beques de la UAB ofereix informació actualitzada d’aquestes convocatòries [+] i l’Associació Catalana de Criminòlegs, a traves del seu facebook, acostuma a fer difusió de les convocatòries amb especial interès per als titulats en Criminologia [+].

Recursos per a la inserció

L’objectiu principal de Treball Campus és facilitar la inserció professional d’estudiants i titulats de la UAB a través d’empreses i institucions que busquen a la Universitat els professionals i el talent més adients per a les seves empreses. S’ofereix la possibilitat de participar en processos de selecció per a estades de pràctiques en empresa o bé per a participar en processos de selecció per aconseguir un contracte de treball. Treball Campus, per a ambdós tipus de processos, ha creat l’aplicació “Nexus“, que permet tenir accés a les ofertes de treball que habitualment arriben a la nostra universitat, així com altres prestacions per estar informat de totes les gestions per a la inserció laboral.

Barcelona Activa

Barcelona Activa és un servei de l’ajuntament de Barcelona especialitzat en recursos per a la gestió de la carrera professional. A més de cursos per la millora de les competències professionals, compten amb Porta 22, un centre especialitzat per al desenvolupament professional i amb atenció personalitzada [+]. A més de Barcelona, gairebé tots els municipis disposen d’algun tipus de servei d’orientació laboral i promoció de la inserció. Convé adreçar-se a ells per tal d’explicar que pot oferir el criminòleg i dissenyar conjuntament un itinerari individualitzat d’inserció.

Observatori d’inserció professional de l’ACC

Des de l’any 2004 – quan es van posar en marxa les llicenciatures de segon cicle en Criminologia – milers d’estudiants s’han llicenciat en Criminologia a l’estat Espanyol. Segons dades de l’ACC, es calcula que a Catalunya existeixen més de 800 llicenciats. Tot i que es disposa de poca informació sobre quines han estat les seves trajectòries professionals, se sap que es tractava d’un perfil majoritari d’estudiant que procedia d’una titulació anterior (dret, psicologia, sociologia, educació social o periodisme, fonamentalment) o de formacions no reglades en seguretat i prevenció. Les seves motivacions principals per estudiar criminologia eren l’especialització i l’obertura de noves oportunitats de promoció laboral, sovint, dins dels seus propis àmbits de treball (presons, forces i cossos de seguretat de l’estat, fonamentalment). Leer más