Els coordinadors dels estudis de criminologia defensen la inserció professional dels criminòlegs

Durant l’any 2012 els coordinadors dels graus de criminologia de Catalunya van mantenir reunions amb els responsables del Departament d’Interior, del Departament de Justícia, i de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb l’objectiu de compartir informació sobre les competències professionals dels titulats en criminologia en cadascun dels àmbits professionals i sobre els reptes que s’han de superar per tal de facilitar la incorporació dels titulats.

Pots consultar els documents que els coordinadors van lliurar als responsables institucionals en cada reunió aquí:

    • Reunió amb el Departament d’Interior [+]
    • Reunió amb el Departament de Justícia [+]
    • Reunió amb l’Associació Catalana de Municipis [+]