El Col·legi de Criminòlegs de Catalunya organitza la 2ª Nit de la Criminologia.

Coincidint amb l’aniversari del col·legi, farà dos anys que el Col·legi organitza un acte on poder agrair el suport de les persones col·legiades i per fer-se visible a tota la resta de persones criminòlogues que encara no el coneixen, oferint també un espai de treball en xarxa als assistents per facilitar l’inici de relacions i projectes. Aquest any versarà sobre les mesures alternatives de resolució de conflictes sota el títol «Els programes efectius de resolució de conflictes: una mirada des de la criminologia».

El format de la 2ª Nit de la Criminologia serà un debat-col·loqui entre el públic i els ponents convidats sobre les mesures alternatives de resolució de conflictes, s’aprofitarà per fer un reconeixement dels col·legiats i col·legiades d’honor i comptarà amb un sopar a peu dret. Com a novetat, aquest any volem complementar-ho amb una petita exposició de projectes i serveis que estiguin implementant la mediació i altres formes de resolució de conflicte per tal de donar-los a conèixer i establir ponts de contacte entre organismes i persones que s’hi dediquin. Serà el 24 de gener de 2020, a les 18h, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

Entre les persones participants del col·loqui hi ha tres persones vinculades a la Universitat Autònoma de Barcelona: Anna Meléndez és professora i sotscoordinadora del Grau en Criminologia; Sandra Sánchez, és professora i coordinadora de les pràctiques professionals del Grau en Criminologia; i Nidhi Nagdev és alumni del grau. Totes tres són criminòlogues expertes en les mesures alternatives de resolució de conflictes que desenvolupen la seva expertesa en diversos àmbits laborals: des dels programes de mediació intercultural i penitenciària a la mediació comunitària en veïnatges urbans, passant per la recerca d’aquests programes de resolució de conflictes.

Més informació

Les entrades es poden comprar on-line: bit.ly/entrades-nitcrimicat-2020

Per més informació: bit.ly/nitcrimicat2020

Justa-Ment: Repensem la justícia-Salut Mental

La primera Jornada “Justa­Ment: repensem la justícia – Salut Mental” sorgeix de la necessitat de crear espais de sensibilització, reflexió i debat conjunts entre els àmbits de justícia, salut i famílies que conviuen amb joves que presenten problemes de salut mental i que han tingut en algun moment conductes o comportaments delictius.

En aquestes jornades abordarem els casos i situacions d’elevada complexitat, aquelles en les que els joves presenten trastorns mentals associats amb altres patologies greus i amb necessitats complexes d’atenció social, sanitària, educativa i especialment en aquestes jornades, amb el focus posat en l’àmbit judicial.

L’objectiu de fons que marcarà la jornada és iniciar processos de canvi, consensuar possibles línies d’actuació futura, revisar el present per a des d’una mirada compartida per tots els agents implicats, poder establir reptes que ens portin tant a la prevenció com a una justícia mes restaurativa que punitiva.

Si bé podem afirmar que hi ha un molt baix percentatge de persones que han tingut problemes de salut mental que hagin delinquit (malgrat que l’estigma ens pugui fer pensar el contrari), i que els delictes solen ser majoritàriament multifactorials, sí podem afirmar que la prevalença dels trastorns de salut mental és fins a set vegades major entre la població reclusa i que es calcula que fins un 40% dels presos pateix una patologia mental.

Son les presons actuals els espais idonis de recuperació? ens imaginem mesures penals alternatives?reben prou assessorament i suport els juristes per a prendre decisions que s’ajustin a les necessitats especifiques d’aquests col∙lectius? Quin paper ha de jugar el món sanitari en el procés judicial? Coneixen les famílies tots els serveis/recursos que els ofereix el sistema judicial? Per què es senten desemparades? Hi ha formes per a prevenir que aquests casos d’elevada complexitat acabin judicialitzats? És viable generar un model d’atenció centrat en la persona que impliqui en la seva intervenció equips interdisciplinars de les diferents administracions?

Son aquests alguns interrogants a respondre, però sobretot respondre a quins son els reptes i canvis necessaris per a que aquests joves que presenten problemàtiques d’elevada complexitat puguin exercir el seu dret a la salut, a una justícia reeducativa i a la rehabilitació i reinserció en el teixit social i familiar.

Durant les jornades contarem amb la participació de professionals experts dels diferents àmbits implicats, així com les veus de representants d’entitats i de la primera persona.
És necessària Inscripció (gratuïta fins completar aforament)

Més informació