El Col·legi de Criminòlegs de Catalunya organitza la 2ª Nit de la Criminologia.

Coincidint amb l’aniversari del col·legi, farà dos anys que el Col·legi organitza un acte on poder agrair el suport de les persones col·legiades i per fer-se visible a tota la resta de persones criminòlogues que encara no el coneixen, oferint també un espai de treball en xarxa als assistents per facilitar l’inici de relacions i projectes. Aquest any versarà sobre les mesures alternatives de resolució de conflictes sota el títol «Els programes efectius de resolució de conflictes: una mirada des de la criminologia».

El format de la 2ª Nit de la Criminologia serà un debat-col·loqui entre el públic i els ponents convidats sobre les mesures alternatives de resolució de conflictes, s’aprofitarà per fer un reconeixement dels col·legiats i col·legiades d’honor i comptarà amb un sopar a peu dret. Com a novetat, aquest any volem complementar-ho amb una petita exposició de projectes i serveis que estiguin implementant la mediació i altres formes de resolució de conflicte per tal de donar-los a conèixer i establir ponts de contacte entre organismes i persones que s’hi dediquin. Serà el 24 de gener de 2020, a les 18h, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

Entre les persones participants del col·loqui hi ha tres persones vinculades a la Universitat Autònoma de Barcelona: Anna Meléndez és professora i sotscoordinadora del Grau en Criminologia; Sandra Sánchez, és professora i coordinadora de les pràctiques professionals del Grau en Criminologia; i Nidhi Nagdev és alumni del grau. Totes tres són criminòlogues expertes en les mesures alternatives de resolució de conflictes que desenvolupen la seva expertesa en diversos àmbits laborals: des dels programes de mediació intercultural i penitenciària a la mediació comunitària en veïnatges urbans, passant per la recerca d’aquests programes de resolució de conflictes.

Més informació

Les entrades es poden comprar on-line: bit.ly/entrades-nitcrimicat-2020

Per més informació: bit.ly/nitcrimicat2020