Justa-Ment: Repensem la justícia-Salut Mental

La primera Jornada “Justa­Ment: repensem la justícia – Salut Mental” sorgeix de la necessitat de crear espais de sensibilització, reflexió i debat conjunts entre els àmbits de justícia, salut i famílies que conviuen amb joves que presenten problemes de salut mental i que han tingut en algun moment conductes o comportaments delictius.

En aquestes jornades abordarem els casos i situacions d’elevada complexitat, aquelles en les que els joves presenten trastorns mentals associats amb altres patologies greus i amb necessitats complexes d’atenció social, sanitària, educativa i especialment en aquestes jornades, amb el focus posat en l’àmbit judicial.

L’objectiu de fons que marcarà la jornada és iniciar processos de canvi, consensuar possibles línies d’actuació futura, revisar el present per a des d’una mirada compartida per tots els agents implicats, poder establir reptes que ens portin tant a la prevenció com a una justícia mes restaurativa que punitiva.

Si bé podem afirmar que hi ha un molt baix percentatge de persones que han tingut problemes de salut mental que hagin delinquit (malgrat que l’estigma ens pugui fer pensar el contrari), i que els delictes solen ser majoritàriament multifactorials, sí podem afirmar que la prevalença dels trastorns de salut mental és fins a set vegades major entre la població reclusa i que es calcula que fins un 40% dels presos pateix una patologia mental.

Son les presons actuals els espais idonis de recuperació? ens imaginem mesures penals alternatives?reben prou assessorament i suport els juristes per a prendre decisions que s’ajustin a les necessitats especifiques d’aquests col∙lectius? Quin paper ha de jugar el món sanitari en el procés judicial? Coneixen les famílies tots els serveis/recursos que els ofereix el sistema judicial? Per què es senten desemparades? Hi ha formes per a prevenir que aquests casos d’elevada complexitat acabin judicialitzats? És viable generar un model d’atenció centrat en la persona que impliqui en la seva intervenció equips interdisciplinars de les diferents administracions?

Son aquests alguns interrogants a respondre, però sobretot respondre a quins son els reptes i canvis necessaris per a que aquests joves que presenten problemàtiques d’elevada complexitat puguin exercir el seu dret a la salut, a una justícia reeducativa i a la rehabilitació i reinserció en el teixit social i familiar.

Durant les jornades contarem amb la participació de professionals experts dels diferents àmbits implicats, així com les veus de representants d’entitats i de la primera persona.
És necessària Inscripció (gratuïta fins completar aforament)

Més informació