Voluntariat per el Projecte David de la Fundació Marianao

Descripció del projecte al qual pertany l’oportunitat de voluntariat
El projecte David és un servei d’atenció social i jurídica que atén persones que es troben davant problemes penals i/o penitenciaris i no coneixen els procediments i/o recursos per millorar la seva situació. Les persones ateses presenten alhora dificultats en el seu procés d’inclusió a causa de problemes amb drogodependències i/o salut mental. Els destinataris són preferentment de Sant Boi i/o de la comarca del Baix Llobregat.

http://voluntariatsantboi.cat/works/voluntariat-al-projecte-david/

Beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d’actuació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

RESOLUCIÓ INT/3528/2022, d’11 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de dotze beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d’actuació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2023 (ref. BDNS 657807).

Més informació

Seminari La prevenció ambiental de la inseguretat. Experiències locals

Seminari “La prevenció ambiental de la inseguretat. Experiències locals.”
Primer seminari CPTED a Catalunya.

Dijous, 17 de novembre de 2022
9h a 18h

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial
Audiovisual de Terrassa. ESEIAAT
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
C/ Colom, 1-11, Terrassa

Més informació