Beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d’actuació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

RESOLUCIÓ INT/3528/2022, d’11 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de dotze beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d’actuació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant l’any 2023 (ref. BDNS 657807).

Més informació