Observatori de graduats

L’anàlisi de la inserció laboral dels titulats superiors és una eina que permet disposar de més informació per triar els professionals més adients i per conèixer la situació del mercat de treball en funció dels estudis universitaris. La UAB, des del 1997 , produeix informes a través de l’Observatori de Graduats. [Informe llicenciatura criminologia, promoció 2006-2008 ]

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) també disposen de publicacions i informes sobre la inserció laboral dels titulats superiors. [+]