Reunió informativa a l’alumnat de Criminologia

S’ha organitzat una reunió per divendres 3 de novembre pels alumnes de 2n i 3r curs a l’Aula Magna de la Facultat de Dret on s’informarà dels programes de mobilitat (Erasmus, Séneca, Programa propi), les pràctiques externes, les mencions de quart curs i el Treball Final de Grau. La sessió informativa anirà a càrrec de Carles Górriz (Vicedegà d’Estudiants, Mobilitat i Internacionalització), Anna Meléndez (Subcoordinadora del Grau en Criminologia i coordinadora del Treball Final de Grau) i Sandra Sánchez (Coordinadora de pràctiques externes). Pels alumnes de segon curs la sessió tindrà lloc d’11h a 12h, i pels alumnes de tercer curs de 12h a 13h.