Resultats del projecte “Just & Safer Cities for All” per a la prevenció dels delictes d’odi a nivell local

El Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana (FEPSU) ha participat al projecte europeu Just & Safer Cities for All, liderat per l’European Forum for Urban Security (EFUS) i cofinançat per la Direcció General de Justícia de la Unió Europea, centrat en identificar quines respostes es donen contra la violència discriminatòria i intolerant des del món local. El resultat d’aquest projecte és una publicació que recull més de cinquanta pràctiques locals a set països de la Unió Europea, juntament a un vídeo i unes fitxes pedagògiques amb la intenció de facilitar la sensibilització sobre els riscs dels discursos d’odi i afavorir contra narratives que ajudin a eradicar-les de l’espai públic.