Sessions d’investigació webinar

Dimarts 9 i Dijous 11 de juny.

Dimarts 9 de juny, de 16.00 a 16.45 h
Projecte CerclesCat per a delinqüents sexuals: el paper dels voluntaris

https://cejfe.adobeconnect.com/ri6ibz21uwl5/
Presentació de la recerca Avaluació del Programa CerclesCat (3r informe), a càrrec de dues de les seves autores Thuy Nguyen Vo (Universitat de Barcelona) i Patricia Bosch García (Fundació Salut i Comunitat). L’estudi forma part del projecte d’avaluació del programa CerclesCat que, en aquesta 3a edició, es centre en explicar el paper de les persones voluntàries i de les coordinadores del Cercle.
A més de dades sobre el seu perfil sociodemogràfic, es recullen per primer cop les competències que han de tenir aquestes persones per poder desenvolupar la tasca de suport i control cap a delinqüents sexuals d’alt risc de reincidència. Es recullen els resultats d’una enquesta elaborada ad hoc on se’ls pregunta tant als
voluntaris com coordinadors sobre la seva situació anímica un cop finalitzada la seva aportació a Cercles: estat general de salut, nivell d’autoestima, actituds socials front a aquest tipus de delinqüents i suport rebut en l’atenció personalitzada que han fet.
La recerca s’ha finançat parcialment amb el Pacto de Estado contra la Violencia de Genero i emparat dins de l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista.

 

Dijous 11 de juny, de 16.00 a 16.45 h
Presó i família

https://cejfe.adobeconnect.com/rbt0s1yhk0hr/
Presentació de la recerca La família com a catalitzadora del procés de desistiment i reincidència a càrrec de dos dels seus autors Josep Cid Moliné, catedràtic de Dret Penal i coordinador del Grau en Criminologia a la UAB i Esther de la Encarnación Ordóñez, investigadora al Grup de Recerca Desistiment i Polítiques de reinserció de la UAB.
L’estudi explora com és el suport familiar que reben les persones que han estat tancades en centres penitenciaris i analitza com aquest suport familiar pot ajudar a propiciar el desistiment de l’excarcerat o per contra, pot conduir a la reincidència
Per fer-ho, s’han fet entrevistes en profunditat a 8 excarcerats i a 8 membres que pertanyen al nucli familiar de cadascun d’ells, analitzant les trajectòries i esdeveniments, els vincles familiars, la voluntat de canvi de la persona excarcerada i els límits que ha tingut el suport familiar rebut. Tot plegat per comparar quins s’han sortit amb èxit o quins han tornat a reincidir.
A part de les conclusions i el pes que tenen cadascun d’aquests factors, els investigadors fan propostes per millorar en el futur. La recerca ha estat becada en la convocatòria de Beques de recerca 2019 del CEJFE.

 

Programa

Instruccions Adobe Connect