Beques per a la recerca, estudis i anàlisis en l’àmbit de la justícia

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, del Departament de Justícia, ha obert una convocatòria de beques per a la realització de projectes d’investigació.

La finalitat d’aquestes beques és subvencionar projectes de recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de les mesures penals, la reinserció i l’atenció a la víctima, l’Administració de justícia, el dret civil català, l’ordenament jurídic i la ciència forense.

 

Podeu consultar les bases reguladores i la convocatòria publicades al DOGC.

El darrer dia hàbil per presentar les sol·licituds és el 21 d’octubre de 2021.

Més informació