Premi Treball de Fi de Grau a Noelia Sánchez

Premi a Treballs de Fi de Grau amb metodologia d’Aprenentatge a una estudiat del doble grau Criminologia+Dret

Grau de Criminologia + Dret
Títol: Influence of Limited Prosocial Emotions into the Relation between Conduct
Disorder and Criminal Behavior across Gender
Autoria: Noelia Sánchez Alonso
Tutor/a: Beatriz Molinuevo Alonso

Més informació