La justícia restaurativa en l’àmbit penitenciari

Programa Justícia de la Fundació Autònoma Solidària (FAS), la prof. Anna Meléndez realitzarà el curs “Justicia Restaurativa. La mediación penal y la resolución de conflictos en el ámbito penitenciario” amb la col·laboració de l’exalumna del grau Maria Muñoz. El “Programa de Justícia” de la FAS pretén contribuir, a partir de la participació d’estudiants voluntaris, a la reinserció social de les persones internes als centres penitenciaris, així com dels joves i menors que compleixen l’execució de mesures i resolucions judicials dictades per la jurisdicció de menors. [Cartell].