Reinventar la justícia

Joan Baucells ha participat a un dels debats de Espacio Público sobre la reinvenció de la justícia. Espacio Público es defineix com un espai per a la reflexió, el debat, l’argumentació i el pensament crític obert a totes aquelles persones que ho desitgin. El punt de partida de cada debat és una ponència redactada per persones especialment qualificades, i les intervencions dels participants es realitzen a través de textos de no més de 2.000 caràcters que poden acompanyar amb documents adjunts o enllaços. Aportació a aquest debat del prof. Baucells