Convocada la reunió del Claustre de Professorat

S’ha convocat una reunió del Claustre de Professorat del Grau en Criminologia pel pròxim dimarts 31 de gener del 2017, de 15:30h a 17:30h, amb el següent ordre del dia:
aprovació de l’acta de la sessió anterior (totes les actes disponibles aquí), informe del coordinador sobre el desenvolupament del primer semestre i debat entre el professorat, planificació del segon semestre i torn obert de paraules.