De la seguretat ciutadana a la ciberseguretat

Aquest any es compleixen els 25 anys de l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya, que, sens dubte, ha estat un instrument indispensable per conèixer l’estat de la seguretat a Catalunya.
El període de temps transcorregut i l’experiència acumulada aconsellen una reflexió tant sobre el paper d’aquestes enquestes fins ara com sobre la manera d’adaptar-les a les oves necessitats i possibilitats tecnològiques. Alhora, també reflexionarem sobre l’impacte que pot tenir en la recerca sobre seguretat la publicació recent de totes les dades de l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya com a dades obertes.
Persones destinatàries Professionals dels àmbits de la seguretat, de l’estadística i de les enquestes, de les ciències polítiques, de la sociologia, de la criminologia, personal de les administracions que treballa en àmbits relacionats amb la seguretat i la justícia, i investigadors universitaris en matèria de seguretat i policia.

Lloc: Sala d’actes del Departament d’Interior. C/Diputació, 355. 08009 Barcelona

Més informació

Formulari d’inscripció