El projecte formatiu

El projecte formatiu en què es concreta la realització de cada pràctica acadèmica externa es detallarà una vegada assignades les places als alumnes i haurà de fixar els objectius educatius i les activitats a desenvolupar. Els objectius s’establiran considerant les competències bàsiques, genèriques i/o específiques que ha d’adquirir l’estudiant. I els continguts de la pràctica es definiran de manera que assegurin la relació directa de les competències a adquirir amb els estudis cursats en el Grau de Criminologia.