L’assignació de plaça

A començament de cada semestre es publicarà el llistat amb el catàleg de places de pràctiques disponibles en els centres col·laboradors, indicant amb caràcter general les activitats a realitzar. Els alumnes podran optar per 6 destinacions de pràctiques per ordre de preferència. L’assignació de la plaça es realitzarà sobre la base de l’expedient acadèmic de l’alumne i del nivell d’implicació directa en el disseny del projecte de pràctiques a desenvolupar.